ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 ระดับดี ด้านสังคม จากผลงาน “นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่”

6 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 ระดับดี ด้านสังคม จากผลงาน “นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่”

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Investor’s Day 2023) และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จำนวน 165 คน

           คณะวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร. เสวต อินทรศิริ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 ระดับดี ด้านสังคม จากผลงาน “นวัตกรรมพลาสมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์วิถีใหม่” โดยบูรณาการ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ศิลปะศาสตร์ การบริหารจัดการ พัฒนาชุมชนนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงหัตถอุตสาหกรรม สืบสานภูมิปัญญา และวิถีชีวิตงดงามของจังหวัดแพร่ โดยมีจุดมุ่งหมายนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

           ในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำ 2566” ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

#ภาพข่าว สำนักงานบริหารงานวิจัย

         ดร.วศิน วงศ์วิไล

แกลลอรี่