การวิเคราะห์แบบจำลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มแบบเบเยเซียนของประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียตนาม

10 กันยายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การวิเคราะห์แบบจำลองเส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่มแบบเบเยเซียนของประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียตนาม

ผลงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Physics: Conference Series  

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1936/1/012006/meta?fbclid=IwAR1KsrczeRyP8jR0EQx1dNyvBOf3lAnRthtTbCtkl2pyprGgRiwOTDP7z1c

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3


แกลลอรี่