คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง

21 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รศ.ดร.สุมาวลี จินดาพล และรศ.ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ ผลงาน ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก ผลงาน ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณโอฬารรัตน์มณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 26 เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีเปิดโครงการ 6th Architecture & Design Exhibition 2022 : สถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

ขอขอบคุณภาพจาก CDAST

แกลลอรี่