เยี่ยมเยือน US Airforce สำนักงานโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

10 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยือน US Airforce สำนักงานโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและแนวทางการรับทุนจาก US Airforce ด้านเครื่องพิมพ์สามมิติและด้านอื่นๆ ในการนี้ Dr. Jermont Chen และ Dr. Tony Kim ผู้บริหารระดับสูงของ US Airforce สำนักงานโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่