รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จาก Professor Wang Hua อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้มอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษจากหมอกควัน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่