ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อ พรบ.ช้างไปถึงไหน จะช่วยช้างและคนได้อย่างไร เนื่องในวันช้างไทย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กรุงเทพฯ

14 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า) เป็นตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “วันช้างไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี จัดโดย มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian Elephant Foundation of Thailand) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิดใหม่ ก้าวทำไป เพื่อช้างไทย” โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร เสวนาในหัวข้อ พรบ.ช้างไปถึงไหน จะช่วยช้างและคนได้อย่างไร ร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) กรุงเทพฯ

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องกับช้างทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันหาทางช่วยเหลือดูแลช้างไทย พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการจัดการสวัสดิภาพของช้าง หรือบรรเทาปัญหาของช้างไทย ทั้งช้างเลี้ยงและช้างป่าของประเทศไทย

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=98 

แกลลอรี่