ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of International Education, Zhejiang Sci-Tech University

4 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา หัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชรธรเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ China Intelligence Center (CIC) และรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Weiming Zhu ตำแหน่ง รองคณบดี และคณะ จาก School of International Education, Zhejiang Sci-Tech University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษาของ 2 สถาบัน ณ ห้อง 513 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
แกลลอรี่