ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565 หน่วยบริหารงานบุคคล งานทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ 053944009-12 ต่อ 110
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23139
แกลลอรี่