วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

6 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 17.30 - 20.00 น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์อันเป็นกิจกรรมที่สำคัญและสืบทอดมาอย่างยาวนาน นับเป็นการจัดกิจกรรมขันโตกครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสานสัมพันธ์รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 100 คน


แกลลอรี่