CMUBS นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน จากการดูงานสถานประกอบการจริง

2 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โอเอซิสสปาลานนา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการและการปรับตัวทางธุรกิจระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมี คุณภาคิน พลอยภิชา ประธานกรรมการ บริษัท เดสทินี่เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโอเอซิสสปา (OASIS SPA) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ก่อนพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่