คณะเทคนิคการแพทย์ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ณ อบต.แม่ก๊า ต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

8 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2564 โดยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย การดูแลปอด การกายภาพบำบัดเบื้องต้น และการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564
แกลลอรี่