ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

28 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณประภากร วทานยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปีพ.ศ.2563 กรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท A49 และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ 49 (49Group) เป็นวิทยากรกล่าวให้โอวาทและข้อคิดที่ดีแก่ว่าที่บัณฑิต
.
ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
.
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่าน Zoom Meeting
แกลลอรี่