ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2565

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยในปีนี้ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาใน ธีม "สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปอยเหลินสิบเอ็ดออกหว่า แห่จองพารา นบไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ"
แกลลอรี่