ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ the 7th International ZIBIMI-ISM-NUS-RIKEN-MODAL-NHR workshop on ”Future Algorithms and Applications” ณ Zuse Intitute Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

9 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก Ms. Zhai Fan เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ the 7th International ZIBIMI-ISM-NUS-RIKEN-MODAL-NHR workshop on ”Future Algorithms and Applications” ณ Zuse Intitute Berlin กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 25 - 30 กันยายน 2566 ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 7 นี้ ได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และอัลกอริทึมใหม่ รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการวิจัยในคณิตศาสตร์ประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
แกลลอรี่