รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิตชั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

4 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิตชั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1  2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563
รอบที่ 2  18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 เมษายน 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
11 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th


แกลลอรี่