วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ICDI Sports Day 2022)

4 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพที่เป็นเลิศ และมีความสามารถทางด้านกีฬาตลอดการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตลอดจนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางด้านกีฬา โดยมีนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 140 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสนามกีฬาหญ้าเทียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่