เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง เลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์

5 กันยายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง เลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/981389

แกลลอรี่