ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช.-มข. ครั้งที่ 29

10 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช.-มข. ครั้งที่ 29 ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ นับเป็นประเพณีที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจัดต่อเนื่องร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 29 ปี โดยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม มีนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 80 คน ร่วมกันสร้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ พัฒนาพื้นที่วัด และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า แด่วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวให้โอวาท และพระใบฏีกามิฬ สิริวฑฒโณ เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล กล่าวสัมโมทนียกถา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ วัดป่าวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 
แกลลอรี่