นักศึกษา-อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีมจาก มช. คว้ารางวัลในโครงการ FAIPA HACKATHON!

18 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

    นักศึกษา-อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม CEBERUS ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในการส่งไอเดียในการวิเคราะห์และบริหารวิกฤตการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและ Big Data ในโครงการ FAIPA HACKATHON! ซึ่งในทีมประกอบไปด้วยสมาชิก 5 ท่านได้แก่
1.พิชญ์พาณี บุญประดับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 620515005
2. ธนดล เดชประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 630610734
3. ภานุพงษ์ เกี๋ยงคำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล 620510695
4. พงศกร รัตนพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 630610749
5. ว่าน วิริยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2565 โดย GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นกรรมการ ร่วมกับกรรมการผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน
แกลลอรี่