15 มกราคมนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ณ คณะวิทย์ มช.

13 มกราคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) 

ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100
ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
More info.
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566

แกลลอรี่