ร่วมพิธีเปิดงาน The Opening Ceremony of 2023 Lancang-Mekong

21 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เดินทางไป ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและร่วมพิธีเปิดงาน The Opening Ceremony of 2023 Lancang-Mekong Cooperation Week in Yunnan Province & University Presidents Forum on Higher Vocational Education Cooperation in Mekong Region ในหัวข้อ “New opportunities, New ideas and new starting point: Working together for the new journey of LMC-TVET” เพื่อสร้างแบบอย่างของอาชีวศึกษาในระดับสากล โดยการวางระบบอาชีวศึกษาให้มีทันสมัย การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมภาษาจีนที่สมบูรณ์ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางอาชีวศึกษา Lancang-Mekong ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ณ Yunnan Minzu University, Kunming, P.R. China  
แกลลอรี่