ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

12 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E140070 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  
แกลลอรี่