คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 3511107 ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และปาฐกถาพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นางสาวสุจิตรา แสนทวีสุข ได้มอบทุนพัฒนาให้คณะฯ และทุนการศึกษาให้ภาควิชากิจกรรมบำบัด เป็นจำนวน 15,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
แกลลอรี่