คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080128

2 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080128 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท (เริ่มจ้างปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.agri.cmu.ac.th > องค์กร > สำนักงานคณะฯ > งานบริหารทั่วไป > เอกสารดาวน์โหลด และจัดส่งเอกสารการสมัครทาง E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (ก่อนเวลา 17.00 น.) หรือทางไปรษณีย์
(โดยเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนต้องถึงคณะเกษตรศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-944009 -12 ต่อ 109
แกลลอรี่