หน่วยวิจัย CAMT เดินหน้าสร้างความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมด้วยหน่วยบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจชุมชนสู่สากลผ่านแพลตฟอร์ม CBEC พร้อมกันนี้ได้เข้าพบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหารือความร่วมมือและประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการผลงานวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร ในโอกาสนี้จึงได้เชิญชวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ICDAMT : International Conference on Digital Arts, Media and Technology ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แกลลอรี่