ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

4 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Arthur McKeown, Faculty Director of Buddhist Studies in India and Associate Professor of Asian Studies, Carleton College USA พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธสาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่