พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่