ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT)

20 กันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน
The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT)
Workshop Series SDG13: Climate action – CO2 monitoring and energy

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 22-23 กันยายน 2565
เวลา 14:30-18:30 น (online + onsite)
ณ ห้อง 203 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน
(onsite + online) สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
https://insta-qt.science.cmu.ac.th/

แกลลอรี่