ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับบริการ ณ Suandok Xpress Lab ก่อนเปิดทำการอย่างเป็นทางการ

9 ตุลาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

   ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการฯ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ ฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เข้ารับบริการ ณ Suandok Xpress Lab ก่อนเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ Suandok Xpress Lab อาคารคลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
   อนึ่ง Suandok Xpress Lab เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค covid-19 และลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องใช้บริการในตึกใหญ่ของโรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารคลินิก 108 ให้บริการระหว่างวันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.00 - 12.00 น. อัตราค่าบริการ เจาะเลือดด่วน 100 บาท (เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ) โดยยกเว้น ผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 - 934826 ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 – 12.00 น. และโทร 053 – 936539 เวลา 12.00 – 16.00 น.
 
แกลลอรี่