CMUBS นำนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจจริง ศึกษาดูงานธุรกิจในพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 มกราคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา ประธานหลักสูตร Ex-M.B.A. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 40 คน ในกระบวนวิชาการบริหารการดำเนินงานและโซ่อุปทาน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณพงศ์สุรฉัฐ อักษรศรี รองผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้า และคณะร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้ จากนั้น ศึกษาดูงานต่อ ณ โรงงานผลิตโซดาและน้ำดื่ม บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษา ก่อนจัดให้มีการรับฟังบรรยายพร้อมเดินทัศนศึกษา

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การกระจายสินค้าและการจัดการโซ่อุปทานจากธุรกิจจริงที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีจากธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีและพร้อมเปิดให้เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดและสิ่งที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงไปปรับใช้เพื่อต่อยอดการดำเนินงานขององค์กรในองค์กร

สำหรับทั้งสององค์กรล้วนได้รับรางวัลการันตีจากเวที TPA Top Performance Award ปี 2023 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น) ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดรับรางวัลไปเมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่