สำนักทะเบียนฯ เปิดตัวบริการใหม่ "เรียนครบ...จบแน่"

6 มีนาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดตัวบริการใหม่ "เรียนครบ...จบแน่" (ระบบตรวจสอบและแนะนำการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามหลักสูตร)

ระบบที่จะช่วยแนะนำนักศึกษาปริญญาตรี ในการวางแผนการเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้บริการผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาได้ที่ https://cmu.to/curundergrad
(เมนูสำหรับนักศึกษา > ระบบตรวจสอบและแนะนำการลงทะเบียนกระบวน วิชาตามหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8934

แกลลอรี่