รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

3 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณสันติ เจิมประสาทสิทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ คุณปิยะวิทย์ เดชบุรัมย์ ผู้จัดการแผนดศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ และ คุณสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท ผู้จัดการแผนกสนับสนุนการสรรหา จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่เข้าพบปะและเจรจาความร่วมมือการทำกิจกรรมสหกิจ สำหรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 

แกลลอรี่