ขอเชิญร่วมแข่งขัน เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2565 ครั้งที่ 33

3 ตุลาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมแข่งขัน เปตองมหากุศล
กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2565 ครั้งที่ 33

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสาร์ที่ 22 - อาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
ณ สนามเปตองชั่วคราว ข่วงพะยอม
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่