ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ

18 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการ Smart Science จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยาลัยฯ โดยมีรุ่นพี่นำเสนอผลงาน และกิจกรรมพาเที่ยวชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคารศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่