พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขานุการมูลนิธิขาเทียมในในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ศาสนคุณสามัคคีนุสรณ์ (ศาลา 3) วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่