รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

4 ธันวาคม 2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,790 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buildings.oop.cmu.ac.th/