โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

6 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชมกิจกรรม โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมนักศึกษาต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชมรม ตลอดจนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความประทับใจ ความอบอุ่น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ณ ลานสังคีต อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
 
แกลลอรี่