พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลยอดเยี่ยม Kinnari Gold Award 13th Thailand Tourism Awards 2021

29 กันยายน 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


           พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (13th Thailand Tourism Awards 2021) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

           รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

          โดยจะมีพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Fanpage : Thailand Tourism Awards

Link ข่าวประชาสัมพันธ์ --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2296 
แกลลอรี่