ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด เพื่อหารืองานวิจัยร่วมกัน

16 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี, ผศ.ดร.ศศิศร ใบผ่อง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์นักวิจัยจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร กับ คุณเอกพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการพร้อมทีมงาน ในนามของ บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด ได้หารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่