ร่วมการประชุม The 8th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease

31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว Congratulations Remark ในพิธีเปิดการประชุม The 8th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 - วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่จัดโดย Seoul National University Hospital Hospital และทำหน้าที่เป็นประธานการเสนอผลงานวิชาการ 1 session อีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุม และ Dr.SeungHwan Lee, M.D., Ph.D., Principal Investigator, Seoul National University Hospital ร่วมต้อนับ ณ Booyoung Hotel Resort Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
แกลลอรี่