คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจกยาสีฟันและแผ่นพับให้ความรู้เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day)

21 มีนาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกยาสีฟันและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566


แกลลอรี่