ITSC รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

5 มิถุนายน 2567

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
.
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา (EP020024)
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านระบบเครือข่ายไร้สาย)
.
สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU – HR Recruitment)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
.
หมดเขตการรับสมัคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.
.
ประกาศรายชื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567
ผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment)
.
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอให้ผู้สมัครเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาด้วย
.
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สอบถามเพิ่มเติม 053-943806