ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ตำแหน่งเลขที่ EP080028

26 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ตำแหน่งเลขที่ EP080028 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.-
ขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-944009-12 ต่อ 110
ร่ยละเอียดเพิ่มเติม :: https://agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23209
แกลลอรี่