STeP นำสตาร์ทอัพร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566  โดยมีอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 


ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ได้นำสตาร์ทอัพที่เข้ารับการบ่มเพาะภายใต้อุทยานฯ เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานภายในการประชุมดังกล่าว ร่วมกับบูธผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมกว่า 21 บูธ ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่นิเวศนวัตกรรมภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (FOOD FABR), ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB) พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และพื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ดังกล่าว อีกด้วย

แกลลอรี่