คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

28 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย  คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ครบรอบ 17 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=754348725400409&set=ms.c.eJw9zdERwDAIAtCNekRRzP6L9WpiP98hqKCzogwpbDw63u3a17IgQIyZX75gY5TcJU4~%3B~_97i2nt~%3Brdlnde4~_5un~%3B~%3B62d9gIfMiBe.bps.a.754348332067115&type=3&theater
แกลลอรี่