คณะเภสัชศาสตร์ มช เปิดรับสมัครแล้วววว! TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

1 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้วววว! TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
คณะเภสัชศาสตร์ มช. เปิดรับ 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการเรียนดี รับจำนวน 20 คน
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับจำนวน 15 คน

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น.
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น.
ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

#rxcmu #เภสัชมช
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#AdmissionCMU
#AdmissionCMU66
#TCASCMU
#RegCMU
แกลลอรี่