นศพ.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“ธิดาดอยเชียงใหม่” ประจำปี พ.ศ.2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ...

นศพ.วรางคณา ระวังงาน “น้องมุก”
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง
“ธิดาดอยเชียงใหม่”
ประจำปี พ.ศ.2565
แกลลอรี่