มช. ติดอันดับ TopTen มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านจำนวนและคุณภาพงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science

10 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ TopTen ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านจำนวนและคุณภาพงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science (Clarivate Analytics, USA) ซึ่งจัดอันดับโดย Center for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, The Netherland ปี คศ. 2020 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
แกลลอรี่