9 มิ.ย. 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 34 ปี สำนักบริการวิชาการ มช.

2 มิถุนายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 34 ปี สำนักบริการวิชาการ มช.
34th Anniversary of UNISERV

วันศุกร์ที่ 9 มิย. 2566

กำหนดการ (10:00-12:00 น.)
10:00 ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ
10:30 พิธีเปิดงาน
10:45 Special Talks & MOU
12:00 ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (by Invitation)

เชิญลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
http://www.3e.world/regis/34th-aniversary-uniserv
ข้อมูลโดย : สำนักบริการวิชาการ
แกลลอรี่