ฐานข้อมูล Gale สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ ประจำปี 2567

22 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

ฐานข้อมูล Gale สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ ประจำปี 2567

1.Gale Academic OneFile Select
วารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาชาวิชา เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/AONE?u=thcmu

2. Gale OneFile: Agriculture
วารสารทางด้านเกษตรศาสตร์ ครอบคลุมการเกษตร เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPAG?u=thcmu

3. Gale OneFile: Communications and Mass Media
วารสารทางครอบคลุมสาขาการสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPCM?u=thcmu

4. Gale OneFile: Environmental Studies and Policy
วารสารทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อม เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPES?u=thcmu

5. Gale OneFile: Popular Magazines
นิตยสารออนไลน์ ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gale OneFile เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPPM?u=thcmu

6. Smithsonian Collections Online
คอลเล็กชั่นเอกสารต้นฉบับ (Primary Sources) ของ Smithsonian ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนวัตกรรมของอเมริกา
เข้าใช้งานถึง 31 มีนาคม 2567 ได้ที่ https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thcmu

แกลลอรี่